Teoriaa

Kymmensormitekniikan harjoittelu voidaan järjestää siten, että käytännössä näkyvät oppilaiden autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tunteiden tukemisen periaatteet (SDT-malli). Oppilas etenee harjoituksissa omaa tahtiaan, joka vastaa hänen osaamisensa edistymistä ja voi muuttaa harjoitusten suoritusjärjestystä & luoda omia harjoituksia. Hän huomaa kehittyvänsä, sillä harjoitusohjelma antaa välittömästi palautetta kirjoitusnopeudesta ja -tarkkuudesta sekä tilastoi tehdyt harjoitukset myöhempää tarkastelua varten. Kun oppilaat tekevät samoja harjoituksia mutta henkilökohtaisella etenemisellä, voivat he vertailla tuloksiaan, kannustaa toisiaan ja kehittyä yhdessä taitaviksi. Edelliset havainnot korreloivat hyvin pelillistämisajattelun kanssa (tasot, pisteet, saavutukset, tilastot, leaderboard,...).

Käytäntöön

Kymmensormitekniikan harjoitteluun ja sen ohjaamiseen tulee suhtautua samalla tarkkuudella kuin käsin kirjoittamisen harjoitteluun. Oppijoiden tulee keskittyä harjoituksiin eikä esimerkiksi nettisurffailuun tai pelien pelaamiseen. Tekniikan perusasiat ovat aiemmalla esittelyvideolla ja sitä seuraavilla videoilla. Kymmensormitekniikan harjoittelun elementtejä ovat mm.

  • Keskittyminen, rentous ja rauhallisuus: kirjoittamisen tasainen rytmi, näytön katsominen, joskus silmät kiinni kirjoittaminen (!). Viimeinen rauhoittaa merkittävästi kirjoittamisen rytmiä ja antaa tunteen siitä, että taito on todellakin hallussa.
  • Taukoja sopivissa paikoissa. Oppimisen itsesäätelyä. Esimerkiksi silloin, kun sormet muuttuvat "jäykiksi", homma ei tunnu useammasta yrityksestä huolimatta etenevän minnekään, tulee paljon systemaattisia virheitä eli samat kirjaimet menevät toistuvasti sekaisin.
  • Käytännössä. Välilyöntiä painetaan vain toisella peukalolla. Isot kirjaimet ja muut jotka vaativat shiftiä tms. muuntonäppäintä otetaan kahdella kädellä jos mahdollista.
  • Voimakkuudesta. Sormien tulee ikään kuin "liukua" näppäimeltä toiselle ja painalluksen riittää olla kevyt. Jos näppäimistö hakkaa kuin viimeistä päivää, tulevat ranteet ja sormet kipeiksi ja jatkuvat kipu voi aiheuttaa rasitusvamman (RSI). Huomaa, että RSI ei ole sama asia kuin rannekanavan oireyhtymä, joka on vain yksi RSI-tyypin vaivoista (harvinaisempi kuin yleensä luullaan).

Kannattaa muistaa, että kirjoitushetkellä mahdottomalta tuntuva harjoitus voi olla helppoa suorittaa muutaman minuutin tauon jälkeen. Harjoitteluohjelma pitää tekemisen tasosta aina jonkin verran huolta eli estää pääsyn seuraavaan harjoitukseen, jos tulokset eivät ole riittävän hyviä.

Järjestäminen, eteneminen ja ohjaaminen

Yksityiskohdat siitä, mitä harjoitusohjelmia käytetään ja millaisella aikataululla edetään, jäävät opettajalle. Vain opettaja tuntee opetusryhmänsä erityispiirteet sekä tarkoituksenmukaiset, järkevät toimintatavat. 

Noin parin-kolmenkymmenen minuutin harjoittelu kerrallaan riittää. Harjoituskertoja tulisi olla mielellään neljä, vähintään kolme viikossa. Näin harjoitellen taidon omaksuminen vie aikaa arviolta 6-8 viikkoa.

Ohjaajan kompetenssi varmistaa laadukkaan ohjauksen. Ajattele, jos esimerkiksi pianonsoiton opettajana toimisi henkilö, joka ei osaa soittaa sointuakaan. Opettajan tulee hallita kymmensormitekniikka ainakin perustasolla, jotta hän tuntee käytännön tasolla oppimisen prosessin. Ohjaamisessa on tärkeää keskittyä yksilötasolla asiaan, joka näyttää tarkasteluhetkellä vaikuttavan eniten oppilaan kirjoitustaidon kehittymiseen. Seuraavat käytännön seikat ovat tärkeitä onnistuneen harjoittelun järjestämisen kannalta:

  • Varataan sopiva harjoitusjakso ja koneet luokalle varmasti käyttöön harjoittelun ajaksi ja varmistetaan, ettei harjoitusjaksolla ole ns. poikkeuspäiviä (lomapäiviä)
  • Jokaisella oppilaalla on oma tietokone tai oma muistitikku, jossa myös harjoitteluun liittyvät tilastot kulkevat mukaan.
  • Kerrotaan kaikille, että ohjelman (RapidTyping) voi maksutta ladata kotikoneelle ja tehdä lisäharjoituksia, jos on kiinnostusta.
  • Sanotaan vanhemmille, että sähköinen ylioppilaskirjoitus tehdään perinteisillä kannettavilla ainakin kokeiden alkaessa vuoden 2016 syksyllä.

Harjoitteluohjelma pitää lähes yksinomaan huolen siitä, että oppilaat voivat edetä sopivalla tahdilla.